prawo i pomoc prawna

Wypadek na nierównym chodniku — kto jest winny?

Złamana ręka w wyniku upadku na chodniku albo skręcona kostka kończyny dolnej, to bardzo często uszczerbki na zdrowiu, jakie ponosi poszkodowany w wypadku, do którego doszło absolutnie nie z jego winy. Czy można obarczać wina osobę, która po prostu korzysta z chodnika? Absolutnie nie, winnym jest osoba prywatna bądź organ, który jest właścicielem chodnika bądź nim zarządza. Wszystkie chodniki dopuszczone do użytku publicznego powinny być w nienagannym stanie.

Odszkodowanie za wypadek na nierównym chodniku

Jak przyznaje kancelaria Kowalski, coraz częściej poszkodowani w wypadku na chodniku starają się dociec swoich praw. Spacer po nierównym, dziurawym, oblodzonym czy nieodśnieżonym chodniku stanowi jak najbardziej zagrożenie. Za uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznał poszkodowany w wyniku upadku na takim chodniku, należy się odszkodowanie. Kto je wypłaca?

Odszkodowanie zostaje wypłacone z polisy ubezpieczeniowej właściciela lub zarządcy chodnika. To te podmioty są odpowiedzialne za utrzymywanie chodników w należytym stanie.

Czy łatwo otrzymać odszkodowanie za wypadek na chodniku?

Osoby poszkodowane w wypadku na chodniku muszą udowodnić, że uszczerbek na zdrowiu powstał właśnie w wyniku nieszczęśliwego upadku, a ten został spowodowany złym stanem chodnika. Kancelaria adwokacka w Częstochowie potwierdza, że doskonałym dowodem będzie nagranie z monitoringu albo relacja świadków. Świadczenie będzie tym wyższe, im większy uszczerbek na zdrowiu powstał. Poszkodowany powinien przedstawić dokumentację medyczną, rachunki za koszty leczenia czy rehabilitację, jaką musi zrealizować. Odszkodowanie może dotyczyć również utraconych korzyści, na przykład przez niemożność realizacji pracy zarobkowej w wyniku wypadku na chodniku.

Pamiętajmy, że odszkodowanie nie będzie przysługiwać, jeśli poszkodowany w wypadku korzystał z chodnika w nieodpowiedni sposób, przez co sam narażał się na szkodę.

Artykuł powstał na podstawie wiadomości merytorycznych użyczonych przez kancelariakowalski.pl